โทรด่วนเรียกใช้บริการหรือสั่งซื้อ
TEL: 081-555-6058

ติดต่อมิตรภาพแบตเตอรี่เชียงใหม่

แบตเตอรี่ เชียงใหม่

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ มิตรภาพ เชียงใหม่
Phone: 081 555 6058, 05-200-3203
273/3 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่, 50210